Anna Wahl: Det ordnar sig Teorier om organisation och könRoblem Boken talar om symbolism ledarskap och k n i organisation och efterverkningar av dess praktiker Den r skriven i en h rt sj lvkritisk ton som kan vara sv rsm lt f r en som aldrig har l st sociologi eller genusvetenskap Read for uni course in Gender Studies. Det avslutande kapitlet presenteras en samlad teori om organisation och könBoken riktar sig såväl till studenter i bla ekonomi statsvetenskap sociologi antropologi psykologi och genusvetenskap som till chefer personal ansvariga jämställdhetshandläggare och andra som arbetar med förändring och utbildning i organisationer Boken är skriven av fyra forskare i gruppen Fosfor vid avdelningen Genus organisation och ledning Institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskol.

Review Det ordnar sig Teorier om organisation och kön

Nner jag spr ket enkelt nog men inneh llet allt f r pessimistiskt Jag k nner mig en del upplystnyfiken och tre delar utmattaduppgiven Det h r r allts boken som br ndes p Handelsh gskolan under f rev ndningen om att det som forskningen i den visade inte var ett Tt genom att beskriva allt ifrån hur kön ordnas i organisationer till hur såväl positiva som negativa attityder till organisatorisk förändring kommer till uttryckDet ordnar sig som publicerades första gången 2001 har varit en populär lärobok på universitet och i andra utbildningar i arbetslivet Den nya utgåvan har uppdaterats i alla delar med ny forskning nya kapitel om kultur jämställdhet och mångfald samt ett avsnitt om entreprenörskap Diskussionen om makt och förändring har utökats och

Boken inne ll m nga sp nnande tankar men f ltet tycks ocks ha en frustrerande tendens att problematisera sig sj lvt till den grad att det inte finns n gra fungerande modeller kvar att arbeta utifr n Som en f rsta introducerande bok i mnet organisation och k n fi. Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och kön I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön generellt och om organisationsteorier med könsperspektiv Det är också en bok som betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället Boken har fyra teman struktur kultur ledarskap jämställdhet och mångfald Ett praktikfall exemplifierar resonemangen i de olika kapitlen Bokens innehåll anknyter till titeln Det ordnar sig på flera olika sä.

Read Download Det ordnar sig Teorier om organisation och kön – chernov–art.com