J K Rowling: Harry Potter a me ka Pōhaku Akeakamai: Harry Potter and the Philosophers Stone in HawaiianI love it Please make Mahalo to the translator and publisher of this book While so many books are translated into so many languages around the world there are very few popular novels being translated into Hawaiian A solid translation like this with proper grammar and sentence structure goes a very VERY long way towards helping the Hawaiian language become normalized agai. Aole i lohe o HARRY POTTER no ke Kula Hogwart i ke kau ana mai o nā LEKA ma ka moena īpuka o mua o ka hale ma ka helu ehā Alanui Pilikino Na kona anakala me kona anakē aaka loa i kāili koke i nā leka i kākau ia ai me ka īnika ŌMAOMAO ma luna o ka ili palapala LENALENA me ka uepa PONI A laila ma ka lā hānau piha umi kumamākahi makahiki o Harry ōili maila kekahi PIL.

K itself the uality is great and it feels as sturdy as any other book I ve ead I would have liked a hard cover because this book is so valuable to me This is so sweet To have a version of Harry Potter and The Philosopher s Stone in Hawaiian is just too sweet A prize indeed This is a wonderful addition to Hawaiian language titles for young eaders and those young at hear. Ormat at number four Privet Drive The letters written in GREEN ink on YELLOW parchment with a PURPLE seal are taken off him by his AWFUL aunt and GRUMPY uncle Then on Harrys eleventh birthday a great GIANT with curly hair called RUBEUS HAGRID barges into his life with some ASTOUNDING news Harry Potter is a wizard and he has a place at HOGWARTS SCHOOL OF WITCHCRAFT AND WIZARDRY.

Read Harry Potter a me ka Pōhaku Akeakamai: Harry Potter and the Philosophers Stone in Hawaiian

Ebook Harry Potter a me ka Pōhaku Akeakamai: Harry Potter and the Philosophers Stone in Hawaiian ð J K Rowling – chernov–art.com

N You can stare at a dictionary your whole life but you will never learn the language without experiencing its use in the eal world Seeing the language used in a setting with conversations drama excitement and adventure is extremely valuable in helping people learn this language especially because there are so few people to talk to and practice with otherwiseAbout the boo. IKUA me ka lauoho pūkalakī loa i kapa ia o RUBEUS HAGRID me ka pahū ikaika a halihali maila o ia i kekahi lono KUPAIANAHA He kahuna hookalakupua o Harry Potter a he wahi nō kona ma KE KULA HOGWART NO KA OIHANA HOOKALAKUPUA O ka hoomaka mai nō koe o kekahi huakai hookāhāhāHARRY POTTER doesnt know the first thing about Hogwarts when the LETTERS start dropping onto the do.